Kortfattat #7

Skuggan (jungiansk psykologisk teori)

Enligt Carl Gustav Jung är Skuggan den omedvetna delen av hela vårt ego i mottsatt till den medvetna delen. Det är där vi har låst upp en hel del av våra önskningar, längtan eller begär som är mindre godkända eller önskvärda av vår omgivning.

Och nej! Det är inte något slags dissociativ ”identitetsstörning” eller antisociala störande psykoser.

Inuti Skuggan kan det finnas båda negativa och positiva aspekter och egenskaper av vårt ego.

Vi förtränger dessa av varierande skäl ifrån osäkerhet till att förfylla förväntningar från den externa omgivningen.

Nackdelen är dock -med förnekandet av våra negativa särdrag som vi gillar inte hos själva- att det kan leda till att vi omedvetet projicerar dem på andra människor.

Från en jungiansk tolkning inom drömanalys, en människoliknande skuggfigur är drömmarens Skugga när han/hon möter figuren i sin dröm. Könet av figuren är detsamma som drömmaren.

Svaret för att hantera sin Skugga kan finnas i försöket med att ta itu med den genom att antingen fortsätta förnekandet, projiceringen, integreringen och/eller accepterandet i viss mån, som var och en kan ha varierande resultat för varje person.

Mera info och detaljer kan du hitta från länkarna nedan.

skiss02

Sunny Manto

Källa: Arketypen: Skuggan; sve. och eng., Carl Gustav Jung; sve. och eng., jungiansk psykologi; sve. och eng.

Lämna ett svar