Kortfattat #4

ToxicLeaderTeck02Toxic Leader

Om du trodde att din boss är jobbig, tuff eller svårt att hantera så är hon/han ingenting jämfört med den här killen.

”Toxic leader” är en engelsk term som betyder bokstavligen ”giftig ledare”. Den beskriver en person ansvarig över en grupp som förr eller senare driver den till grunden.

Vad är det för slags ledare som skulle göra så frågar du? En sådan ledare som kan vara;

 • Aggressiv
 • Ansvarslös/Försumlig
 • Arrogant
 • Diskriminerande/Kränkande
 • Egocentrisk/Egoistisk
 • Narcissistisk/Fåfäng
 • Hänsynslös/Känslolös
 • Konkurrentkraftig (mot egna anställda/kollegor)
 • Kontroll-freak/Perfektionist
 • Lättretligt/Temperamentsfull
 • Lätt talande/Hal talande
 • Manipulativ
 • Nedlåtande/Nedtalande
 • Oduglig/Inkompetens
 • Ohyfsad/Ohövlig
 • Orubblig/Stel
 • Patologisk lögnare
 • Samvetslös/Korrupterande
 • Självupptagen/Självisk
 • Storhetsvansinnig
 • Ytlig
 • Ångerlös/Skuldlös

En giftig ledare använder vilket medel och resurser han/hon har för sitt eget behov eller för att föreställa sig själv och sitt verk utmärkt än de verkligen är på bekostnad av deras organisation och personal. Hans/hennes kollegor/underordnande blir så småningom emotionellt, psykisk eller fysisk utmattad med deras arbetsinsats, självtillit och -förtroende kraftig minskad samtidigt som deras stress ökat mycket än tidigare.

Grunden till deras personlighet kan vara psykologisk eller känslomässigt problem. De kan lida av osäkerhet eller brist på självvärde eller självförtroende. Därför agerar dom som de är för att kompensera eller för att dölja sig framför andra.

Mera info och detaljer hittar du från länkarna nedan. Obs de är på engelska.

Sunny Manto
Källa: wikipedia.org, about.com, bullyonline.org

Lämna ett svar