Kortfattat #21

Maslows hammare

”Om ditt enda verktyg är en hammare då skulle du betrakta allting som spikar.”

Detta citat av psykologen Abraham Maslow förklarar om hur vissa människor överanvänder sig eller tillitar mer på en teori, metod, teknik eller strategi på alla problem eller hinder, oavsett om de är bäst tillämpad för att lösa problemet eller nå ett resultat. Också skulle de använda sig mer på deras tillvägagångsätt än tillgängliga och mera rekommenderade resurser eller teknik.

För mera info och detaljer se länkarna nedan.

Sunny Manto
Källa: wikipedia.org; Abraham Maslow eng & sve, Maslows hammare eng & sve

Lämna ett svar