Kalenderns historia

kalenderEn kalender är ett schema för att kunna organisera sociala, religiösa, kommersiella och administrativa ändamål. Ett datum är en specifik dag i det schemat. Perioder i en kalender likt månader och år är ofta kopplade till solen och månens rörelser. Det finns också variationer av de vanliga kalendrarna för att passa in i lokala behov. Ordet kalender har sitt ursprung från det latinska ordet kalendae.

Idag finns det en blandning av flera kalendrar, de kändaste är:

Gregorian kalendern: Den mest utspridda kalendern i världen och anses vara den officiella kalendern internationellt.

Islamiska kalendern: Används mycket i mellanöstern, styrs efter månens rörelse.

Hinduiska kalendern: En av de äldsta kalendrarna som används idag. Används till största delen i Indien.

Källa: Wikipedia

Lämna ett svar