Jonas om Väderöarna

lotshamnen

Väderöarna.

Väderöarna ligger i Tanums kommun i norra Bohuslän. Archepilagen ligger 13 kilometer västerut från Fjällbacka. I Väderöfjorden skiljer fastlandet och Väderöarna åt ligger Vedholmen. Vid Vedholmen har vi nästan alltid fått makrill.  Till Väderöarna kan man bara komma genom att åka båt. En plats som det går båtar ifrån är Hamburgsund. Därifrån man kan åka med Donalda. Väderöarna är Sveriges västligaste ögrupp. Väderöarna består av norra och södra Väderöarna. I söder ligger Hamnerö. Övernattningsbostäderna som ligger på Hamnerö användes av fiskare under hummerfisket. Norra delen av Väderöarna ägs av Staten och södra är privatägda. På norra delen av Storö Ramnö ligger en före detta lotsutkik. Redan på 1600 – talet var det sjömän som antog sig uppgiften att vara lots mot betalning på Väderöarna. 1754 sattes det upp en lotsplats på Väderöarna. En gång fick lotsarna på Väderöarna en utmärkelse av ryska tsaren när de räddade besättningen på ett ryskt fartyg. Ett av grunden som fartyg lidit skeppsbrott vid heter Stora Fjärden. En av lotsfamiljerna hette Nordblom i efternamn. Men den 31 december 1966 lades lotsarbetet på Storö ned. Uppe bland bergen på ön har sjöman som varit på ön ristat in kompassrosor i berget. Fyren Väderöbod ligger i södra Väderöarna. Fyren är byggd 1964 och har en lysvidd på 6 nautiska mil Först tänkte man bygga fyren på ön Guleskär. Men det gick inte på grund av de svåra förhållandena på Guleskär. Så man byggde fyren på ön Väderöbod. Efter att Sjöfartsverket 2010 bestämt att fyren skulle läggas ner tog föreningen över skötseln av Väderöbod. Dom före detta lotshusen på Storö ägs idag av statens fastighetsverk. Några av Göteborgs brandkårsdykare bor i lotshusen på sommaren. Ättlingen till den sista lotsen har i dag startat ett vandrarhem i ett av lotshusen. Bredvid ängen som idag används som fotbollsplan ligger den lilla sjön Näckhöljen. Där hade befolkningen boskap förr i tiden. Bredvid lotsstationen på Storö står det nu en automatiserad väderstation. Den är en av SMHI:s väderstationer för kustobservationer. När det är sjörapport på radio så är Väderöarna ofta med. Den högsta uppmätta vågen som registrerats längs den svenska kusten registrerades s.v om Väderöarna. Vågen var 13 meter lång och hade en höjd på 7,7 meter.

Det finns ett litet skogsområde på Storö som lokalt kallas för trollskogen. Det finns också en liten ravin bland bergen som kallas vrakviken där det ligger
massa plankor, plasttunnor och andra saker som spolats upp av vågorna. Ute på öarna har det bedrivits ett projekt som heter projekt Väderöarna där man försöker att skydda naturen i havet och på land. En gång när vi tog upp krabbgarn utanför Storö fick vi över 10 pigghajar i nätet. När det är klart väder kan man se ända bort till fyren Ursholmen bland Kosteröarna och Ferder och Telemark i Norge. I Hamburgsund ligger det en båt som heter Dyk – Leif som åker ut med dykare till Väderöarna. En gång var vi nära att ta en av hans dykare med propellern på utombordaren när vi var ute och åkte gummibåt. Orsaken till att vi var nära att klippa dykaren var att Dyk – Leif inte hade någon flagga hissad som visade att det var dykare i vattnet. Det var först när vi kom som han hissade flaggan.
dyk båt
En gång när vi var en liten bit utanför Storö såg vi sälar som hoppade i vattnet å en gång såg vi rävar på ön. Rävarna hade små ungar med sig som sprang runt på bergen. En av rävungarna var så nyfiken att han gick fram och bet tag i min jacka. Men några år senare hade man hittat rävskelett. När man åker ut till Väderöarna tänker man nästan direkt på Storö och Väderöbod.

 

Av. Jonas.E

Lämna ett svar