Historiska händelser 3 april

150px-Stalin_1902_Colour1922 – Josef Stalin utses till generalsekreterare i sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté. Då sovjetledaren Vladimir Lenin strax därefter drabbas av slaganfall och under de två åren fram till sin död 1924 mer och mer tvingas bort från politiken på grund av sin vacklande hälsa, kan Stalin gradvis öka sin makt och har vid Lenins död en stark utgångspunkt för att vinna den maktkamp, som därefter följer inom sovjetledningen.

martin_cooper_500px1973 – Världens första mobiltelefonsamtal rings från korsningen av 56:e gatan och Lexington Avenue i New York. Uppfinnaren Martin Coopers prototyp väger omkring 1 kilo och batteriet håller ungefär i 20 minuter.

index2008 – Lidragatan i Cyperns huvudstad Nicosia, som har varit stängd med en mur sedan 1964, öppnas, vilket är ett första steg mot en lösning av Cypernfrågan (att ön sedan den turkiska invasionen 1974 är delad i en nordlig, turkisk del och en sydlig, grekisk del).

Källa: Wikipedia

Lämna ett svar