Historiska Händelser: 20 mars

index1847 – Kungariket Sverige-Norge sluter en freds-, vänskaps- och handelstraktat med Kina, vilket blir det första handelsfördraget mellan de båda länderna. Det utgör grunden för det sv
ensk-norska konsulatsväsendet i Kina och bekräftas genom ett nytt fördrag 1908 (då dock endast för Sveriges och Kinas del, eftersom den svensk norska unionen tre år tidigare har blivit upplöst).

index21915 – Den schweiziske fysikern Albert Einstein publicerar den allmänna relativitetsteorin, tio år efter att han har publicerat den speciella. Skillnaden mellan dem är att den speciella handlar om ljusets rörelse i vakuum, medan den allmänna handlar om ljusets beteende i luft.

index31969 – Den brittiske musikern och Beatlesmedlemmen John Lennon och japansk-amerikanska konstnären och artisten Yoko Ono gifter sig i Gibraltar.

Källa: Wikipedia

Lämna ett svar