Historiska händelser

index1660 – Sverige och Danmark sluter freden i Köpenhamn, vilken gör slut på det krig mellan länderna, som har varat i två år. Denna fred bekräftar freden i Roskilde från 1658, med undantag av att Trondheims län i Norge och ön Bornholm utanför Skånes sydöstkust återförs till Danmark. De båda länderna håller därefter fred med varandra till 1675, då danskarna inleder ett försök att återta de förlorade östdanska landskapen Skåne, Halland och Blekinge.

index21941 – Efter att brittiska fartyg sedan 24 maj har letat efter det tyska slagskeppet Bismarck, som då är världens största krigsfartyg, har man den 26 maj lyckats spåra upp det och sedan britterna, med hjälp av torpedflyg, har lyckats göra fartyget omöjligt att manövrera har det blivit en lätt måltavla. Tidigt på morgonen denna dag inleder britterna ett bombardemang av fartyget och det sjunker vid elvatiden på förmiddagen. Britterna hävdar, att de har sänkt henne, medan tyskarna hävdar, att de själva har sänkt henne, genom att öppna bottenventilerna. Det faktum att fartygsvraket inte imploderar av trycket från omgivande vattenmassor tyder på att hon var vattenfylld när hon sjönk, vilket stöder den tyska teorin. Av 2 065 tyska besättningsmän överlever endast 115 stycken.

index31968 – Den ockupation av Stockholms universitets studentkårs kårhus, som har varat sedan 24 maj, utvidgas, genom att ett antal av ockupanterna i demonstrationståg försöker ockupera även Stockholms stadsteater, Konserthuset, Operan och Stockholms centralstation. Detta misslyckas dock och demonstranterna återvänder till kårhuset. Sedan polisen har stoppat tillförseln av mat till kårhuset och ockupanterna därmed börjar lida av hunger, avbryts kårhusockupationen efter tre dagar.

Lämna ett svar