Historiska händelser

index1772 – Kung Gustav III samlar riksdagen i rikssalen, med kungavänliga trupper uppställda utanför. Kungen läser upp 1772 årsregeringsform, som antas av riksdagen utan diskussion. Kungen får den styrande makten, och utser rådet, som ska ge honom råd i olika frågor och inte delta i beslut. Lagstiftningsmakten delas mellan kungen och riksdagen, medan riksdagen ensam får beskattningsmakten. Kungen kan inte börja anfallskrig utan riksdagens samtycke, men riksdagen sammankallas endast när kungen vill det. Den nya författningen innebär att 1720 års grundlag och 1766 års tryckfrihetsförordning upphävs.

index21808 – Slaget vid Karstula under finska kriget 1808–09, då en svensk styrka på 1 600 man under överstelöjtnant Otto von Fieandt besegras av en rysk styrka på 3 200 man.

index32004 – Carolina Klüft vinner olympiskt guld i sjukamp under OS i Aten.

 

Lämna ett svar