Historiska händelser

index1252 – Birger jarl och ärkebiskop Jarler fäster sina sigill under ett brev, utfärdat i Stockholm. Detta, tillsammans med det brev som har utfärdats på platsen tidigare under sommaren gör att detta år brukar räknas som Stockholms födelseår och traditionellt har även Birger jarl därav räknats som dess grundare.

Ryska_galrer_i_Ortalaviken1719 – Hela staden Norrtälje bränns ner av ryssarna under stora nordiska kriget.

ungern3_501313c1989 – Den Paneuropeiska picknicken, som var första steget i Järnridåns fall, hålls i Sopron, Ungern.

Lämna ett svar