Från den moderna skräpkärringen.

Bild

En önskan från den MODERNA SKRÄP KÄRRINGEN som BRYR sig genom tidernas intervaller. Man Hamnar i Konflikter man blir ledsen av men det gäller att stå på sig trots allt för det är av yttersta vikt trots en massa roliga saker som vi får njuta av också ta ansvaret att föra JORDEN VIDARE till framtida Generationer. Jag har länge och väl tänkt på några lätta åtgärder som borde kunna underlätta en hel del i stadens egna verksamhetes åtgärder efter jag fick ett email från göteborgstad:

Samaneh Lomander (samaneh.lomander@trafikkontoret.göteborg.se)

Hej AJ

På hållplatserna har vi idag Västtrafiks papperskorgar och i centrala staden har vi även papperskorgar som ägs av JCdecaux. I trygg stad pratar vi just om fimp problemet och att alla papperskorgar bör ha askkopp. Detta är givetvis en kostnadsfråga som gäller både inköpet och tömningen av dessa. Vi arbetar för fullt med att få det korgar på varje hållplast läge och även askkoppar som är integrerade i papperskorgen för att slippa två tömningskostnader.

Detta kommer tyvärr inte att bli löst med engång men diskussionen pågår att vi inköp nya ta hänsyn till detta. Jag som även är Projektledare för ett projekt som riktar sig till att hålla staden ren från nedskräpning har denna punkt högt upp på min lista och kommer inte släppa den till vi har bukt med problemet.

Bild

Tillbaks till den MORDERNA SKRÄP KÄRRINGEN som BRYR sig:

Tillsammans är det enda sett vi kan FIXA ALLT som behövs FIXAS. Jag tänker som så att då inte staden har tillräckligt med pengar att täcka det olika hållen för rengöringen av de allmänna utrymmena att de organisationer, företag och vad det än är för olika ställen där folk har olika ställen där folk har olika verksamheter för stad om man i sådana grupper kunde anordna några papperskorgar per grupp som ansvarar för ute i de allmänna områdena så skulle det inte kosta staten mer än för rengörningsverkets egna projekt detta på en frivillig basis för nästa Generations bästa och vår egen trivsel också. Är man ett större företag kan man ha ansvar över fler och är man ett minde företag bara ha ett par stycken men kartlägga och schemalägga detta hos de olika företagen.

Bild

Vid busshållplatser borde finnas vid varje kur men också andra ställen där folk har en tendens att samlas och kartlägga var det behövs i ett samarbeta med varandra. Medborgarna får då lättare att slänga sitt skräp i en befintlig papperskorg men de får inte slänga det utanför. Där behöves vi bli mer noggranna så inte fåglarna och vind kan ta ut det igen ur papperskorgen men också om det råkar ligga nåt ändå som har tappats eller på annat sätt ligger där ute men inte berott mod kasta det som inte ska vara i naturen för det förstör inte jorden skull utan FÖR MÄNNISKANS SKULL så det är också viktigt för människan och dennes näringskedja så TAKE CARE with love for the life and FUTURE.

Lämna ett svar