Från den moderna skräpkärringen.

Varför arbeta mot nedskräpning?

Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp spakar otrygghet. Helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet.

Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.

Nedskräpning kostar pengar när kommuner ska städa upp, skattepengar som kunde använts till bättre ändamål. Nedskräpning kan även innebära indirekta kostnader då fastigheter förlorar i värde och då exempelvis turismen påverkas negativt.

Nedskräpning skapar även i förlängningen otrygghet, då det visat sig att nedskräpade miljöer leder till klotter och skadegörelse. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.

Skräp är en produkt av vårt i konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Så skräp är resurser som förslösas genom att de hamnar på fel ställe.

Vi tror att frågan om nedskräpning är utmärkt som pedagogisk utgångspunkt för att skapa en förståelse för mer komplexa miljöfrågor. Ned skräpning är något du själv kan göra något åt. Det är bara att låta bli.

Vit tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil.

Ett skräpfritt samhälle är helt enkelt grunden för ett hållbart samhälle.

Lämna ett svar