Från den moderna skräpkärringen.

Varför ska det vara viktigt att håla sig Ajour med Samhället oavsett hur man har det sitt Liv detta har mången gång varit en stor börda för sjuka lilla mig? Jag förstår bara det att utan samhället hade hag inte klarat mig alls då jag inte i mig själv är produktiv nog att kunna försörja mig själv pga. mina funktionshinder. Trots att man än en kämpe och överlevare när man får den hjälp man behöver så måste man inse att pension är en relativt ny förmån förr dog sådana som mig mycket tidigare när pension och andra förmåner inte fanns i like stor utsträckning detta gör mig både tacksam emot alla som klarar kampen om att dra in skattepengar till allt som behöves men också väldigt skräckslagen då jag inte skulle klara mig utan dessa förmåner som så väl behövs i vår värld och i vårt land jag bävar när jag tänker på vad det skulle innebära om dessa förmåner inte längre skulle finnas kvar det skulle troligen innebära återgång till många sjuklingar förtidiga död som man kan avhjälpa med rätt sjukvård och omsorg. Så både bävan och oro när man förstår vilken sits man sitter igenom att vara beroende av samhället och allas gemensamma sak att vårda varandra och vår omgivning. Önskar att man slapp oroa sig för det räcker gott med allt annat lidande som man fick när man föddes dessa sjukdomar som ingen än så länge har kunnat avhjälpa trots ibland något bättre perioder för att sen bli ännu sämre. Ha det gott ta väl hand om er och varandra samt allas vårt gemensamma hem JORDEN.

Kristina Andersson har FB kommenterar ovanstående med en vänlighet som man blir glad för.

Det är intressanta tankegångar du har. Kanske var det lite olika hur det blev för personer som behövde mer hjälp än andra för det dagliga livet. Läkarvetenskapen var inte heller så väl framme förr som nu när det gäller att lösa problem som uppstod under barns uppväxt. Idag är man bättre på att ge tidiga insatser som kan förändra livet ganska mycket för den som har sjukdomar och funktionshinder. Min mormorsmor var en ovanligt stack och varmhjärtad människa men energi och tålamod ända fram till sin död tog hon hand om dottern som läkaren dömt ut helt och menat aldrig skulle kunna gå men det kunde hon visst göra. Alla kan något och med rätt pedagogisk kan det mesta lösas anser jag. Min mormor ärvde sin mors pedagogiska förmåga. Till och med städning blev rolig för ett barn. Jag hoppas du skriver en bok om alla dina funderingar, för det är ovärderligt att ta del av och alla beslutsfattare och andra borde läsa.

Lämna ett svar