Det Finns fördelar och nackdelar i allt. Tror ändå att det kan trygga för mängder av människor att bygga centraliserat men att man ska göra det i samarbete och inte slänga bort de byarna och den delen utan behålla så att det blir en samstämmighet mellan BYmannamässigheten såväl som i storstädernas välfärds samhällen där man då tillverkar de grundläggande mänskliga behoven såsom livsmedel och annat så ingen människa behöver svälta och drabbas illa men man måste vårda sig väl om hela jorden och ingen stans låta det bli skräpberg och allmänt felaktigt placerade atomer som förstör miljön för människan det behöver människan alltid samarbeta med.

Så ”HÅLLER” på att bygga centrerat så människan kan välja utan tanke på födan var hon vill bo men inte förglömma att där man rent fysiskt är vårda sig väl om jorden som sagt för och nackdelar med allt men välj det som är BÄST för människan genom tiderna såväl för trivsel som ren
överlevnad för hela människans existens och sociala behov bygg trivsamt och bäst men miljön i åtanke men också för människans behov av trygghet och trivsel samt överlevnad. Även renovera hus hör till närområdets bymanamässighet och ta väl hand om tvättstugor o.dyl.

Det bymannamässiga är mest där man måste vara rent fysiskt. Det globala med livsmedels odlingar hör väl mest till det stads övergripande och annat so kan göras vid datorer. Typ så tänker jag iaf. Att det kan vara bra med båda delarna sen får man bara sätta igång och planera beräkna och anskaffa sakerna man behöver inom båda dess delarna, hur många av de sju millionerna behövs här och där av befolkningen sätta upp annonser och söka reda på vilka som ska ansvara för vad i samarbete med varandra och BERÄKNA planera delegera från smått till stort. Hoppas någon kan få vishet i att ta sig till detta sätt att bygga det skulle bli BÄST för de flesta om inte alla i stället för att stirra blint på pengar som lön för allt man gör. ALLA tillsammans kan åtminstone se till att jorden inte blir totalt NERSKRÄPAD.

Välkommen 2015, tillsammans kan vi.

Natur

Lämna ett svar