Från den moderna skräpkärringen.

En hälsning om andra viktiga saker i staden, mer än att bara städa bort Skräpet som i mitt hjärta ämne för det bygger tusentals år av framtid för människan. TAKE CARE önskar den moderna skräpkärringen AJ.

Hej igen! Välkommen till föredrag och diskussion om svensk sjukvård söndag.

Temat är: Utveckla sjukvården – avveckla marknadsstyrningen. En färdplan.

Göran Dahlgren är inledare. Han är gästprofessor vid University of Liverpool, f.d. departementsråd och chef för sjukvårdsenheten vid socialdepartementen. Göran har i ett decennium varnat för marknadstänkande och privatisering inom vården. Mycket av det han varnat för se vi resultatet av idag.

Efter Göran Dahlgrens inledning finns möjlighet att ställa frågor och diskutera. Moderator: Cecilia Verdinelli

Söndag 23 feb 13.00–15.00

Viktoriasalen, Linnégatan 21 (Hagabions byggnad, norra ingången vid Oscar)

Arrangörer är vårdgruppen inom folkkampanjen och ABF

Gå gärna ni här och anmäl dig https://www.facebook.com/events/251363535037530/

Tipsa vänner och bekanta som arbetar inom vården.

För samordningsgruppen/Håkan Sundberg

Kommande möten:

Diskussions/stormöte om våra paroller och hur vi för ut dem.

Vi diskuterar också upplägget inför 10 maj

20 feb 18:00

10maj/manifestationgruppen 19feb jan 18:00

Skolgruppen 6 mars 18:30

Folkbildningsgruppen 6 mars 18:30

Samtliga på Mötesplatsen, Sa Allégatan 1B

Skriv redan nu in i kalendern

Lördag 5 april – Tillsammans med ABF – Trappan-arrangemang med bl a Sven-Erik Liedman

Lördag 10 maj – Folkkampanjens nationella manifestationsdag

Folkkampanj för Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att arbeta för utveckling av den gemensamma välfärden och verka för landsomfattande manifestationer inför valet 2014 till försvar för den gemensamma välfärden. Organisationen finns i flera svenska städer, bland andra Göteborg, Helsingborg, Malmö, Linköping, Luleå, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala och Västerås.

Lämna ett svar