Från den Moderna skräpkärringen.

Den Moderna SKRÄPKÄRRINGEN talar igen: Detta generationernas arbete som i varje generation som måste förnyas för att det ska fungera på ett humanitärt sätt.

Talade med en äldre dam idag som berättade lite om hur det fungerade under 60-70 talet i arbets världen: När ungdomarna kom ut i arbete på den tiden fick de GÅ som lärlingar under en erfarnare arbetare hela vägen var karriär stegen väldigt praktiskt lagd.

Visst fanns det skolor på den tiden också men det var mer högre sjukvårds personal som gick i skola utom de som inte var i sjukvården gjorde de mer praktiska delarna som sjukvårdsbiträde, baderska, det fanns också personer som enbart bäddade sängarna på morgonen.

Den äldre damen sa också att man hade socialt lärande hur man ska vara emot varandra på arbetsplatser och hur arbetet ska genom föras med gott sätt emot plikten alltså man lyder lagar och förordningar samt alltid set till att arbetet blir gjort som man ålagts. Jag tänker på att det är en av fällorna för den moderna människan att vi alltid kräver teoretisk yrkeskunskap till allting som man ska utföra och jag tycker om att gå i skolan och plugga men det gör också att så många faller ifrån att inte få delta i godkänt betyg och det har jag märkt att de som kan få bra betyg i skolan inte räcker till för alla arbeten som behövs göras.

Såväl praktiska reparationer som målning av olika byggnader, olika räcken är t.ex. trapp och bro räcken ofta helt rostiga borde åtgärdas antingen tas bort eller behandlas, samt kan man som förr vara behjälplig i en hel del små saker i vården så ALLA arbeten som behöver göras i samhället så ALLT blir gjort. Finns säkert många fler men också det jag tycker bygger framtid som alla borde bidra men åtminstone 1-3 SKRÄP om dagen alltså typ 365-1000 om året SKRÄP från det ALLMÖNNA utrymmena, förutom sitt eget skräp som är en självklarhet.

Ja som du förstår så är detta synsätt både bra och kanske stöttande i detta samhälle där alla ska förverkliga sig själva vad jag dock kan se var det en tid i vår stad och vårt land som blomstrade det var mycket mindre skräp ute för folk hade något att följa som kom ifrån ett reglemente på gott och ont så tror jag att i så stora sammanhang som att leda en stads ett lands befolkning för att få landet att GÅ vidare i et bra humant sett för den fria viljan har som en tendens att välja olika saker som kultur, hantverk som är bra grejer men man kan inte enbart ha detta utan man behöver också städa där ute på våra allmänna marker lite varje dag, ju fler vi blir dess bättre blir det för ALLA och FRAMTIDENS GENERATIONER så ber er trots att det inte är lagstadgat med ert goda hjärta GE in ett bidrag för en bättre värld order och GÖR det DU bestämt dig att hjälpa till med varje dag när det gäller skräpet för en human värld land stad.

Önskar alla en ren värld/AJ

Lämna ett svar